O REKOLEKCJACH

O TRADICOLEKCJACH
PROGRAM
TERMINY
REPORTAŻ A.D.2018
ORGANIZATOR

O TRADICOLEKCJACH

Tradicolekcje – Ogólnopolskie Rekolekcje Wiernych Tradycji Łacińskiej to prawdziwie tradycyjne rekolekcje odprawiane według wypróbowanej przez wieki metody ćwiczeń duchowych.

Filarami Tradicolekcji są liturgia, modlitwa, kontemplacja i pogłębiona katecheza a rytm rekolekcji wyznaczają godziny kanoniczne. Nasze rekolekcje odprawiamy w odosobnieniu zachowując milczenie. Trwamy w świętej ciszy, która w zgiełku codzienności koi duszę, zbliżając ją do Stwórcy a przy tym do odkrycia i wejścia w głębię własnego powołania do świętości. Celem Tradicolekcji jest nieustająca odnowa życia wiernych Tradycji Łacińskiej w świetle istotnych i podstawowych treści nauki katolickiej oraz ukierunkowanie tegoż życia na wypełnianie Woli Bożej. Rekolekcje mają zatem pomóc w rozeznawaniu Woli Bożej wobec nas i ułatwić nam kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości w taki sposób aby filarami naszego życia stało się życie wiarą, życie liturgią, życie powołaniem do świętości oraz życie modlitwą. W 2008 roku Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział, iż „W naszej epoce coraz silniejszy jest wpływ sekularyzmu, a z drugiej strony powszechnie odczuwa się potrzebę spotkania z Bogiem. Oby więc nie zabrakło dziś możliwości dawania miejsca intensywnemu słuchaniu Słowa w ciszy i modlitwie. Bardzo odpowiednim miejscem dla takiego doświadczenia duchowego są wyjazdowe rekolekcje” . Tradicolekcje – Ogólnopolskie Rekolekcje Wiernych Tradycji Łacińskiej odpowiadają na ten ważny głos formując duchowo wiernych ze wszystkich wspólnot Tradycji Łacińskiej w naszym kraju.

Rekolekcje odprawiane są osobno dla kobiet i osobno dla mężczyzn w grupach około trzydziestoosobowych. Każdy dzień rekolekcji rozpoczynają o świcie modlitwy poranne oraz Msza Święta w tradycyjnej formie Rytu Rzymskiego, zaś zakończeniem dnia są modlitwy wieczorne i kompleta z rachunkiem sumienia. W ciągu dnia uczestnicy trwają na modlitwie podczas szeregu tradycyjnych nabożeństw odprawianych wedle starych zwyczajów (godzinkach, różańcu, litaniach, drodze krzyżowej i nieszporach). Ważne miejsce w programie rekolekcji zajmuje praktyka częstego nawiedzania Najświętszego Sakramentu oraz wieczorna adoracja z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. W trakcie rekolekcji, każdego wieczoru istnieje możliwość wyjścia i uczestnictwa w Apelu Jasnogórskim. Uczestnicy rekolekcji, za wyjątkiem czasu wspólnej modlitwy, zachowują milczenie. Każdego dnia uczestnicy wysłuchują kilku konferencji duchowych a w trakcie posiłków słuchają wspólnej lektury duchowej. Podstawą konferencji są Pismo Święte, Święci Ojcowie, liturgia i Urząd Nauczycielski Kocioła. Konferencje wygłaszane przez rekolekcjonistę nie dominują jednak czasu rekolekcji albowiem rolą tych konferencji jest pobudzenie i otwarcie uczestników rekolekcji na własne rozmyślania pod natchnieniem Ducha Świętego.

Ujmując to inaczej, można powiedzieć, że najważniejsze konferencje pośród świętej ciszy rekolekcji wygłasza sam Bóg! Święta cisza jest tym samym najodpowiedniejszym miejscem do poszukiwania odpowiedzi na pytania o Wolę Bożą wobec nas. Święty Maksymilian Maria Kolbe mawiał, iż definicją świętości jest zgodność naszej woli z Wolą Bożą a zatem drogą uświęcenia jest szukanie Woli Bożej. Tym samym regularne podejmowanie rekolekcyjnych rozważań jest już same w sobie kroczeniem po właściwej drodze ku świętości. Świętą ciszę poza rozmyślaniami wypełnia również osobista lektura duchowa, którą uczestnik rekolekcji winien staranie wybrać przed rekolekcjami. Wypróbowany przez wieki sposób odprawiania tradycyjnych rekolekcji umożliwia pogłębioną i kontemplacyjną relację z Bogiem w której osiągalnym celem staje się świadomość Woli Bożej. W najważniejszych aspektach chodzi tu o świadomość roli oraz znaczenia powołania człowieka w Kościele i w świecie, znaczenia jego codziennych zajęć, wartości życia rodzinnego oraz oddania Bogu i tym którzy do Niego należą. W ten sposób Tradicolekcje, odnawiają przymierze człowieka z Bogiem, budują duchowość człowieka i wzmacniają go poprzez wyrwanie z pędu codzienności, wyciszenie go i przewartościowanie motywacji w życiu codziennym. Tak aby „Wola Boża była moją wolą” i aby w każdej najbardziej prozaicznej czynności uświęcenie stało się faktem.

Bóg niezmiennie od wieków powołuje człowieka wkraczając w jego zwykłą codzienność i uświęcając ją. Tak jak przyszedł do Piotra i Andrzeja kiedy zapuszczali sieci rybackie, tak dziś przychodzi do naszych biur, warsztatów, firm, gospodarstw domowych. Spojrzenie na ten akt powołania z dalszej perspektywy, w ciszy i rozmodleniu pozwala dostrzec i docenić tę niezmienną od wieków analogię Bożego działania w życiu każdego z nas. Widzimy zatem, iż wszyscy katolicy jakiegokolwiek stanu i zawodu powołani są do świętości. Jeśli chcemy odpowiadać na powszechne powołanie do świętości, musimy starać się o pobożność, mieć konkretny plan regularnych modlitw, nabożeństw, rekolekcji oraz wszelkich innych praktyk pobożnych prowadzących nas w sposób prawie niezauważalny do życia kontemplacyjnego. Tak zorganizowane życie prowadzić nas będzie do umiejętności odczytywania każdego dnia Woli Bożej względem nas.

Uczestnictwo w rekolekcjach możliwe jest tylko dla osób zakwaterowanych w Domu Rekolekcyjnym, który jest obiektem zamkniętym i nie ma do niego wolnego dostępu z zewnątrz. Z tego też względu uczestnictwo w Tradicolekcjach przewidziane jest tylko dla tych wiernych którzy zapiszą swoje uczestnictwo za pośrednictwem formularza zapisów. Niemniej pamiętać trzeba, iż charakter tych rekolekcji wymaga od uczestnika odpowiednio rozwiniętej duchowości. Dobrze jest kiedy rekolekcyjny obowiązek zachowania milczenia oraz znacząca ilość rozważań i medytacji, są poprzedzone wcześniejszym osobistym i przynajmniej niewielkim doświadczeniem. Osoby stojące na progu rozwoju własnej duchowości, osoby bardzo młode a szczególnie rozpoczynające swoja drogę w Kościele mogą nie odnaleźć się w tej formie rekolekcji. Nasze rekolekcje w swym porządku organizacyjnym dostosowane są również do stanu świeckiego i z tego względu nie są najlepszą propozycją dla kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych. W trakcie rekolekcji jest zagwarantowany nocleg, wyżywienie oraz ubezpieczenie. Rekolekcje prowadzą księża powołani do duszpasterstwa wiernych Tradycji Łacińskiej przez ordynariuszy w poszczególnych diecezjach, którzy zapewniają jednocześnie indywidualne kierownictwo duchowe poprzez możliwość przystąpienia do Sakramentu Spowiedzi, oraz odbycia osobistej rozmowy z księdzem. Wszelkie informacje dotyczące organizacji udziału w rekolekcjach można znaleźć w dziale [ABC UCZESTNICTWA] na niniejszej stronie internetowej. Tradicolekcje są jednym z trzech (obok pielgrzymki Tradiclaromontana i spotkań Tradicamp) dorocznych ogólnopolskich wydarzeń, które wspierają formacyjnie duszpasterstwo wiernych Tradycji Łacińskiej w wymiarze krajowym.

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradicolekcje.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!