O REKOLEKCJACH

O TRADICOLEKCJACH
PROGRAM
TERMINY
REPORTAŻ A.D.2018
ORGANIZATOR

O TRADICOLEKCJACH

Tradicolekcje – Ogólnopolskie Rekolekcje Wiernych Tradycji Łacińskiej to prawdziwie tradycyjne rekolekcje przeżywane na wspólnej modlitwie z wiernymi Tradycji Łacińskiej z całej Polski. Celem Tradicolekcji jest odnowa życia chrześcijańskiego w świetle podstawowych zasad i prawd wiary Katolickiej, a w szczególności w duchu powołania do świętości. Rekolekcje mają zatem pomóc uczestnikom odkryć Wolę Bożą względem nich samych i tak kształtować ich doczesną codzienność, aby filarami ich życia było uświęcenie poprzez modlitwę, wyrzeczenie i pracę.

Wszyscy katolicy jakiegokolwiek stanu i zawodu powołani są do świętości. Jeśli chcemy odpowiadać na powszechne powołanie do świętości, musimy starać się o pobożność, mieć konkretny plan modlitw i nabożeństw oraz praktyk pobożnych prowadzących nas w sposób prawie niezauważalny do życia kontemplacyjnego. Tak zorganizowane życie winno prowadzić nas do umiejętności odczytywania Woli Bożej względem nas. Święty Maksymilian Maria Kolbe mawiał, iż definicją świętości jest zgodność naszej woli z Wolą Bożą. Zatem drogą uświęcenia jest realizowanie Woli Bożej w każdym wyrzeczeniu, pracy, obowiązku względem rodziny i innych.

Rekolekcje odprawiane są osobno dla kobiet i osobno dla mężczyzn (w grupach ok. 30 osób). Każdy dzień rozpoczynają modlitwy poranne i Msza Święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, a kończą modlitwy wieczorne i kompleta z rachunkiem sumienia. W ciągu dnia uczestnicy trwają na modlitwie podczas szeregu tradycyjnych nabożeństw odprawianych wedle starych zwyczajów (godzinkach, gorzkich żalach, różańcu, litaniach, drodze krzyżowej i nieszporach). Ważne miejsce w programie rekolekcji zajmuje praktyka częstego nawiedzania Najświętszego Sakramentu oraz wieczorna adoracja z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. W trakcie rekolekcji, każdego wieczora istnieje możliwość wyjścia i uczestnictwa w Apelu Jasnogórskim.

W ciągu dnia uczestnicy wysłuchują kilku kazań, a w trakcie posiłków słuchają czytania duchowego. Kazania skupiają się wokół podstawowych praw i zasad wiary Katolickiej. Powołanie do świętości, przykazania, cnoty, dary i owoce Ducha Świętego, błogosławieństwa, uczynki miłosierdzia oraz grzechy to podstawowa tematyka kazań. Kazania niewypełnianą jednak czasu rekolekcji albowiem ich rolą jest pobudzenie i otwarcie uczestników rekolekcji na własne rozmyślanie i działanie Ducha Świętego. Ujmując to inaczej, można powiedzieć, że najważniejsze kazania podczas rekolekcji wygłasza sam Bóg!

Podczas rekolekcji, za wyjątkiem czasu wspólnej modlitwy, obowiązuje cisza, a uczestnicy zachowują milczenie. Ciszę wypełniają rozmyślania i osobista lektura duchowa. Umożliwia to wyciszenie, a co za tym idzie pogłębioną i kontemplacyjną relację z Bogiem. Wszystko to prowadzi do refleksji nad rolą i znaczeniem powołania uczestnika rekolekcji w Kościele i w świecie, znaczeniem jego codziennych zajęć, wartością życia rodzinnego oraz oddaniem Bogu i innym. W ten sposób Tradicolekcje, odnawiają przymierze człowieka z Bogiem, budują duchowość człowieka i wzmacniają go poprzez wyrwanie z pędu codzienności, wyciszenie go i przewartościowanie motywacji w życiu codziennym. Tak aby „wola Boża była moją wolą” i aby w każdej najbardziej prozaicznej czynności uświęcenie stało się faktem. Bóg niezmiennie od wieków powołuje człowieka wkraczając w jego zwykłą codzienność i uświęcając ją. Tak jak przyszedł do Piotra i Andrzeja kiedy zapuszczali sieci rybackie, tak dziś przychodzi do naszych biur, warsztatów, firm, gospodarstw domowych. Spojrzenie na ten akt powołania z dalszej perspektywy, w ciszy i rozmodleniu pozwala dostrzec i docenić tę niezmienną od wieków analogię Bożego działania w życiu każdego z nas.

W trakcie Tradicolekcji jest zagwarantowane indywidualne kierownictwo duchowe poprzez możliwość przystąpienia do Sakramentu Spowiedzi, oraz odbycie osobistej rozmowy z księdzem prowadzącym rekolekcje. Rekolekcje prowadzą księża powołani do duszpasterstwa wiernych Tradycji Łacińskiej przez ordynariuszy w poszczególnych diecezjach.

Uczestnictwo w naszych rekolekcjach przewidziane jest z zasady dla wszystkich. Niemniej pamiętać trzeba, iż charakter Ogólnopolskich Rekolekcji Wiernych Tradycji Łacińskiej wymaga od uczestnika rekolekcji odpowiednio rozwiniętej duchowości. Dobrze jest kiedy rekolekcyjny obowiązek zachowania milczenia oraz znacząca ilość rozważań i medytacji, są poprzedzone wcześniejszym osobistym i przynajmniej niewielkim doświadczeniem. Osoby stojące na progu rozwoju własnej duchowości, osoby bardzo młode a szczególnie rozpoczynające swoja drogę w Kościele mogą nie odnaleźć się w tej formie rekolekcji. Nasze rekolekcje w swym porządku organizacyjnym dostosowane są również do stanu świeckiego i z tego względu nie są najlepszą propozycją dla kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych.

Uczestnictwo rekolekcjach możliwe jest tylko dla osób zakwaterowanych w Domu Rekolekcyjnym, który jest obiektem zamkniętym i nie ma do niego wolnego dostępu z zewnątrz. Wszelkie informacje dotyczące organizacji udziału w rekolekcjach można znaleźć w dziale [ABC UCZESTNICTWA] na niniejszej stronie internetowej. Tradicolekcje są jednym z trzech (obok pielgrzymki Tradiclaromontana i spotkań Tradicamp) dorocznych ogólnopolskich wydarzeń, które mają stwarzać przestrzeń do duszpasterstwa wiernych Tradycji Łacińskiej w wymiarze krajowym.

„W naszej epoce coraz silniejszy jest wpływ sekularyzmu, a z drugiej strony powszechnie odczuwa się potrzebę spotkania z Bogiem. Oby więc nie zabrakło dziś możliwości dawania miejsca intensywnemu słuchaniu Słowa w ciszy i modlitwie. Bardzo odpowiednim miejscem dla takiego doświadczenia duchowego są wyjazdowe rekolekcje” – powiedział w 2008 roku na antenie Radia Watykańskiego Ojciec Święty Benedykt XVI. Tradicolekcje, dedykowane w szczególny sposób wiernym Tradycji Łacińskiej, wychodzą naprzeciw tej potrzebie budowania i odnawiania żywej relacji z Panem Bogiem, w świętej ciszy, która w zgiełku codzienności koi duszę, zbliżając ją do Stwórcy oraz odkrycia i wejścia w głębię własnego powołania. Czas Tradicolekcji został wpisany w okres Wielkiego Postu a więc najlepszy czas na pogłębioną refleksję nad swoim życiem duchowym i wzmocnienie relacji ze Stwórcą. Owocem pobożnego udziału w rekolekcjach będzie nie tylko nowy plan życia, ale także lepsze przygotowanie się do głębokiego i świadomego przeżycia Triduum Paschalnego i zrozumienia tajemnicy, jaką jest Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa Pana.

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradicolekcje.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!