ABC UCZESTNICTWA

INF. PODSTAWOWE
ZAPISY
MAPA

ZAPISY UDZIAŁU W REKOLEKCJACH

INFORMACJE REGULAMINOWE ORAZ FORMULARZ ZAPISÓW

Uwaga! Zapisy udziału w pielgrzymce prowadzone są co do zasady za pośrednictwem formularza zapisów na niniejszej stronie internetowej. Osoby mające problemy z obsługą internetu, w drodze wyjątku mogą dokonać zapisu drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (34) 341-00-21.

Uważnie przeczytaj!!!

Termin zapisów oraz warunek dla osób niepełnoletnich

 • Ilość miejsc na rekolekcjach jest ograniczona.
 • Zapisy uczestników rekolekcji prowadzone są do wyczerpania wolnych miejsc na rekolekcjach.
 • Osoby niepełnoletnie biorące samodzielnie udział w rekolekcjach, są zobowiązane posiadać oświadczenie opiekuna prawnego o zgodzie na samodzielny udział osoby niepełnoletniej w rekolekcjach. Przedmiotowe oświadczenie należy przekazać niezwłocznie w dniu rozpoczęcia rekolekcji, świeckiemu kierownikowi rekolekcji.

Świadczenia należne uczestnikom

 • Organizator rekolekcji zapewnia obowiązkowo  uczestnikom rekolekcji noclegi (opcjonalnie w pokojach 2-os. lub 3-os.), pełne wyżywienie (od kolacji w czwartek do obiadu w niedzielę) oraz ubezpieczenie.
 • Pobyt w ośrodku rekolekcyjnym trwa od godz. 18:30 w czwartek do godz. 15:00 w niedzielę.
 • Dobór osób do jednego pokoju następuje na miejscu w ośrodku rekolekcyjnym (w czwartek przed rozpoczęciem rekolekcji), na zasadzie ustaleń indywidualnych pomiędzy uczestnikami.

Odpłata za udział w rekolekcjach

 • Z uwagi na zagwarantowane świadczenia udział w rekolekcjach wymaga wniesienia opłaty za udział w rekolekcjach w wysokości odpowiednio: pokój 2-os. 330 zł lub pokój 3-os. 290 zł.
 • Wpłaty (opłaty za udział w rekolekcjach) należy dokonać niezwłocznie po wypełnieniu niniejszego formularza zapisów, jednak nie później niż w ciągu trzech dni od dnia wypełnienia niniejszego formularza zapisów.
 • Opłata za udział w rekolekcjach finansuje koszty; noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia, oprawy muzycznej, obsługi technicznej i kadrowej, promocji  oraz wszelkie inne koszty organizacyjne rekolekcji.
 • W opłatę za udział w rekolekcjach nie jest wkalkulowana ofiara dla Księdza Rekolekcjonisty. Ofiara dla Księdza Rekolekcjonisty będzie zbierana podczas niedzielnej Mszy Świętej.

Dokonanie zapisu

 • Zapisanie się na rekolekcje następuję poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisów. Link do formularza zapisów znajduje się poniżej niniejszej informacji.
 • Zapisanie się dla swej ważności wymaga wniesienia opłaty za udział w rekolekcjach. Wypełnienie i przesłanie niniejszego formularza zapisów oraz wpłata (opłaty za udział w rekolekcjach) są jednoznaczne z zapisaniem uczestnictwa w rekolekcjach.
 • Wypełnienie i przesłanie formularza zapisów bez wpłaty (opłaty za udział w rekolekcjach) skutkuje usunięciem danych z listy zapisów podanych w formularzu zapisów i jest jednoznacznie z rezygnacją osoby zapisanej z udziału w rekolekcjach.
 • O terminie zapisu decyduje data wpłaty (opłaty za udział w rekolekcjach)  rozumiana jako data wpływu do organizatora rekolekcji.
 • O pierwszeństwie w zapisach decyduje kolejność zapisów.

Brak wolnych miejsc na rekolekcjach

 • Zapisy prowadzone są do chwili przekroczenia ilości osób zapisanych względem ilości wolnych miejsc na rekolekcjach. W związku z tym organizator rekolekcji gwarantuje udział w rekolekcjach tylko w przypadku wolnych miejsc na rekolekcjach.
 • Osoby zapisane jako uczestnicy rekolekcji, dla których zabraknie wolnych miejsc na rekolekcjach, organizator rekolekcji poinformuje o braku wolnych miejsc w terminie 5 dni od dnia zapisu, za pośrednictwem poczty e-mail  lub (w przypadku braku adresu poczty e-mail) telefonicznie.
 • Osobom zapisanym dla których zabraknie wolnych miejsc na rekolekcjach, organizator rekolekcji zwraca wpłaconą opłatę za udział w rekolekcjach.

Rezygnacja z udziału w rekolekcjach

 • Zapisany uczestnik rekolekcji  może zrezygnować z udziału w rekolekcjach. W przypadku przedmiotowej rezygnacji wpłacona opłata za udział w rekolekcjach przepada na rzecz organizatora rekolekcji, chyba że na miejsce osoby rezygnującej zapisze się nowy uczestnik ( w takiej sytuacji następuje zwrot opłaty).

Wysłanie formularza zapisów

 • Kopia odpowiedzi z formularza zapisów oraz zawartych tam informacji zostanie przesłana na adres e-mail osoby wypełniającej formularz.
 • Po przesłaniu formularza a przed zamknięciem okna przeglądarki internetowej istnieje możliwość szybkiego otwarcia nowego formularza do ewentualnego zapisania kolejnego uczestnika. Do realizacji tego celu należy skorzystać z linku „Prześlij kolejną odpowiedź”.

Dane do przelewu

ING Bank Śląski Nr konta: 71 1050 1461 1000 0090 3025 6037
Fundacja Inicjatywa Włodowicka
ul. Żarecka 138
42-421 Włodowice
Tytuł przelewu – Tradicolekcje2019 Imię i Nazwisko uczestnika

 Pozostałe zasady

 • W trakcie rekolekcji , uczestnicy zobowiązują się do zachowania milczenia.
 • Wyjścia poza posesję Domu Rekolekcyjnego są zamknięte w godz. 22:00 – 5:00.
 • Na terenie Domu Rekolekcyjnego obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 • Uczestnik rekolekcji wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora rekolekcji danych z formularza w celu organizacji rekolekcji.

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradicolekcje.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!