ABC UCZESTNICTWA

INF. PODSTAWOWE
ZAPISY
MAPA

ZAPISY

Uwaga!

  • Zapisy udziału w rekolekcjach prowadzone są co do zasady za pośrednictwem formularza zapisów na niniejszej stronie internetowej. Wejście do formularza znajduje się poniżej niniejszej informacji. Osoby mające problemy z obsługą internetu (i niemogące w tym zakresie skorzystać z pomocy innych osób), tylko w drodze wyjątku mogą dokonać zapisu drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (34) 341-00-21.
  • Przed rozpoczęciem wypełniania formularza zapisów warto zapoznać się z informacjami podstawowymi o uczestnictwie w rekolekcjach dostępnymi w zakładce [INF.PODSTAWOWE]
  • W trakcie wypełniania formularza zapisów, osoba wypełniająca formularz będzie podawać swój adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu kontaktowego. Ponad to podawane będą; imię i nazwisko, miejscowość z kodem pocztowym oraz numer pesel zapisywanej osoby do celów ubezpieczeniowych. W formularzu występują pytania; o rodzaj pokoju do zakwaterowania, o ewentualne zakwaterowanie z innymi uczestnikami znanymi zapisywanej osobie, o ewentualne dodatkowe noclegi przed i po rekolekcjach, o dietę, o rezygnację z niektórych posiłków, o wspólny dojazd na rekolekcje z innymi uczestnikami oraz o ewentualne późniejsze dotarcie na rekolekcje aniżeli przewiduje to program.

 

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradicolekcje.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!