ABC UCZESTNICTWA

INF. PODSTAWOWE
ZAPISY
MAPA

ASYGNATA REKOLEKCYJNA

Do udziału w Ogólnopolskich Rekolekcjach Wiernych Tradycji Łacińskiej – „Tradicolekcje” zaproszeni są wszyscy wierni przywiązani do Tradycji Łacińskiej, jednocześnie organizator rekolekcji Fundacja Inicjatywa Włodowicka zaprasza do bezpłatnego lub tylko częściowo odpłatnego udziału w rekolekcjach osoby posiadające asygnatę rekolekcyjną. Asygnata rekolekcyjna przyznawana jest przez organizatora rekolekcji (Fundację Inicjatywa Włodowicka) trzem grupom osób:

OSOBY PRZEKAZUJĄCE DAROWIZNY NA RZECZ ORGANIZATORA REKOLEKCJI

  • Asygnata rekolekcyjna przyznawana jest osobom, które w ciągu roku poprzedzającego dane rekolekcje wspierają działalność Fundacji Inicjatywa Włodowicka poprzez przekazywanie na jej rzecz darowizn finansowych służących realizacji; wszystkich celów statutowych fundacji lub celów pożytku publicznego fundacji lub celów kultu religijnego organizowanego przez fundację. Ważne aby w tytule przelewu darowizny wskazać precyzyjnie; „na cele statutowe” lub „na cele pożytku publicznego” lub „na cele kultu religijnego”.
  • Dzięki tym darowiznom, fundacja może kontynuować już realizowane dzieła apostolskie oraz dzieła wspierające duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w wymiarze ogólnokrajowym (pielgrzymka „Tradiclaromontana” na Jasną Górę, spotkania „Tradicamp” i „Łosiera” do Gietrzwałdu oraz rekolekcje formacyjne „Tradicolekcje”). Darowizny te wspierają również prace nad powstaniem nowych tego rodzaju dzieł fundacji, które bez wsparcia finansowego nie będą mogły powstać.
  • Darowizny przekazywane na cele pożytku publicznego fundacji lub cele kultu religijnego organizowanego przez fundację podlegają odliczeniu od podatku dochodowego z racji posiadanego przez fundację statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
  • Z racji posiadania przez fundację statusu Organizacji Pożytku Publicznego można również dzieła fundacji wspierać poprzez przekazywanie 1.5% podatku dochodowego w ramach rocznego zeznania podatkowego PIT. W tym przypadku aby przekazana część (1.5%) podatku dochodowego była uwzględniona przy przyznawaniu asygnaty rekolekcyjnej należy w rocznej deklaracji podatkowej PIT wyrazić zgodę na ujawnienie fundacji przez Urząd Skarbowy, imienia i nazwiska osoby przekazującej część swojego podatku dochodowego (1.5%) na fundację.
  • Darowizny mogą być przekazywane w formie jednorazowego przelewu lub stałych regularnych (np. comiesięczne stałe zlecenie przelewu) przelewów w ciągu roku. Asygnaty rekolekcyjne (pełne lub częściowe) przyznawane są w zależności od łącznej wartości przekazanych darowizn. Przykład: każdy darczyńca, który w ciągu roku czasu poprzedzającego Tradicolekcje2023, na wyżej wskazane cele działalności fundacji przekazał łącznie darowizny w równowartości co najmniej 496 zł, otrzymał asygnatę rekolekcyjną uprawniającą do bezpłatnego udziału w rekolekcjach formacyjnych – Tradicolekcje2023 z zakwaterowaniem z pokoju 2-osobowym. Dodatkowo jeśli darowizny przekazane były na cele pożytku publicznego fundacji lub cele kultu religijnego organizowanego przez fundację i zostaną przez darczyńcę wykazane w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) za 2023r. to darczyńca uzyska pomniejszenie wartości podatku dochodowego o kwotę nie mniejszą niż 59,50 zł.

WOLONTARIUSZE ORGANIZATORA REKOLEKCJI

  • Asygnata rekolekcyjna przyznawana jest osobom, które w ciągu roku poprzedzającego dane rekolekcje wspierają działalność Fundacji Inicjatywa Włodowicka poprzez nieodpłatną pracę osobistą na rzecz fundacji przy realizacji dzieł apostolskich oraz dzieł wspierających duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w wymiarze ogólnokrajowym.
  • Powołania do pracy w charakterze wolontariusza dokonuje fundacja w wyniku zgłoszenia gotowości do podjęcia wolontariatu przez daną osobę.

OSOBY W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ

  • Asygnata rekolekcyjna przyznawana jest osobom, w szczególnie trudniej sytuacji materialnej, które nie mogą pozwolić sobie na pokrycie kosztów udziału w rekolekcjach a udział w rekolekcjach formacyjnych – „Tradicolekcje” stanowi jednocześnie dla tych osób ważny element ich duchowości.
  • Asygnata rekolekcyjna dla osób w szczególnie trudnej sytuacji materialnej wydawana jest na wniosek tych osób kierowany do organizatora rekolekcji tj. Fundacji Inicjatywa Włodowicka.

W sprawach dotyczących przyznawania asygnaty rekolekcyjnej prosimy się kontaktować z organizatorem rekolekcji:

Fundacja Inicjatywa Włodowicka
Zespół ds. Tradicolekcje
e-mail info@tradicolekcje.pl
tel. 34 341-00-21

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradicolekcje.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!