Komunikat o ogólnopolskim dziękczynieniu wiernych Tradycji Łacińskiej za pontyfikat i życie Benedykta XVI.

Komunikat o ogólnopolskim dziękczynieniu wiernych Tradycji Łacińskiej za pontyfikat i życie Benedykta XVI.


Wierni Tradycji Łacińskiej mają doświadczenie niezwykłego światła i ogromnych łask, które otrzymali przez posługę Ojca Świętego Benedykta XVI i które obfitują w naszym codziennym życiu. W znaczącym stopniu to, kim są wierni przywiązani do tradycji łacińskiej Kościoła, zawdzięczają Benedyktowi XVI. Za to wszystko, idąc za jego nauczaniem, trzeba teraz płacić wielką miłością do Kościoła i zaufaniem do Bożych Planów. Dziękujmy zatem wszyscy Bogu, iż tak wielką moc dał temu Najwyższemu Kapłanowi i za wszystko co całemu Kościołowi przez Jego posługę okazał. W tym duchu w sobotę 25 lutego A.D.2023 o godz. 10:00 w Bazylice Jasnogórskiej będzie celebrowana (w tradycyjnej formie Rytu Rzymskiego) Msza Święta dziękczynna za pontyfikat i życie Benedykta XVI połączona z uroczystym „Te Deum laudamus”. Będzie to jednocześnie główna Msza Święta tegorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę – Tradiclaromontana2023.

Rozrósł się Benedykt XVI w naszych sercach i stał się jak dąb, który wrósł w ziemię swoim dziełem, pracą, modlitwą, ogromnym trudem, niesłychanym poświęceniem, olbrzymią ofiarą. Ten dąb głęboko zapuścił korzenie w glebie całej ziemi, ale w szczególności w glebie naszych dusz. Nic dziwnego, że gdy Bóg zrządzeniem swej Opatrzności wyrywa taki dąb, to wzrusza się ziemia. I nasza ziemia się wzrusza, wręcz się trzęsie i wzbudza w nas trwogę. Bo to życie niesłychanie splątane z naszym życiem, naszą wiarą, nadzieją i miłością (1). Wszyscy przecież pamiętamy łaski, które Dobry Bóg przez Niego w łaskawości swojej nam dał.

Szczególnie wierni Tradycji Łacińskiej winni zawsze pamiętać, iż ten Papież z wielką mocą i osobistym zaangażowaniem, odważnie i pewnie, ale również w sposób nacechowany troską pasterską o jedność całego Kościoła Powszechnego, realizował dzieło rozpoczęte przez św. Jana Pawła II wydaniem Motu Proprio Eclesia Dei w 1988 r., którego kulminacją było Motu Proprio Summorum Pontificum wydane właśnie przez Benedykta XVI w 2007 r. To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas, przez co nie może być nagle zabronione czy wręcz uważane za szkodliwe – nauczał Benedykt XVI (2). Dziękujmy zatem wszyscy Bogu za życie i pontyfikat Benedykta XVI a sięgając do naszych głębokich odczuć módlmy się o rychłą jego beatyfikację.

Kościół pielgrzymuje jak naród wybrany po pustyni i ociera się przez wieki o ich szorstkie ramy trwając z miłością w wierze na modlitwie oraz w nadziei, że nie pobłądzi. Historia Kościoła, w tym i ta najnowsza, jest monumentalnym przykładem działania Bożej Opatrzności. To co dzieje się dziś oraz to co wydarzy się dalej będzie spełnieniem słów Benedyka XVI o prawdziwej wiośnie Kościoła zakorzenionej w Piśmie i Tradycji. Kościoła w wielu miejscach być może już nie tak licznego ale wypełnionego prawdziwą wiarą, nadzieją i miłością.

Jasna Góra – Częstochowa
5 stycznia A.D.2023 – dzień pogrzebu Ojca Świętego Benedykta XVI
Fundacja Inicjatywa Włodowicka
w m.

Przypisy:
1 – Komunikat Fundacji Inicjatywa Włodowicka z racji abdykacji Benedykata XVI
2 – List papieża Benedykta XVI do biskupów z okazji publikacji motu proprio „Summorum Pontificium”

Chcesz dostawać nowe aktualności na e-mail? Zapisz się do Newslettera!

ZAPRASZAMY

OSTATNIE AKTUALNOŚCI

WYRÓŻNIONE AKTUALNOŚCI

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradicolekcje.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!