W dniach 13-16 października (dla Pań) i 20-23 października (dla Panów) odbędą się stanowe rekolekcje formacyjne, dedykowane wiernym Tradycji Łacińskiej. Organizowane począwszy od 2018 roku Tradicolekcje obok pielgrzymki Tradiclaromontana na stałe wpisały się w doroczny kalendarz tej wspólnoty wiernych. Rekolekcje te skupiają się na pogłębieniu osobistej formacji, odnowie i uporządkowaniu życia osobistego oraz wypracowaniu drogi rekolektanta do życia kontemplacyjnego. Ważnym elementem tych rekolekcji jest spowiedź generalna i osobiste kierownictwo duchowe. W programie; tradycyjne Msze Święte, adoracje Najświętszego Sakramentu, nabożeństwa, kazania, konferencje oraz czytanie duchowe. Uczestnicy w trakcie rekolekcji (za wyjątkiem modlitw) zachowują milczenie i poświęcają dużo czasu na rozważania. Tradicolekcje odbywają się w zamkniętym domu rekolekcyjnym, kilkaset metrów od sanktuarium na Jasnej Górze a wiec każdego dnia istnieje możliwość uczestnictwa w Apelu Jasnogórskim. Uczestnicy mają zagwarantowany nocleg i wyżywienie.

Celem Tradicolekcji jest odnowa życia chrześcijańskiego w świetle podstawowych zasad i prawd wiary Katolickiej, a w szczególności w duchu powołania do świętości. Rekolekcje mają zatem pomóc uczestnikom odkryć Wolę Bożą względem nich samych i tak kształtować ich doczesną codzienność, aby filarami ich życia było uświęcenie poprzez modlitwę, wyrzeczenie i pracę. Rekolekcje odprawiane są osobno dla kobiet i osobno dla mężczyzn (w grupach ok. 30 osób). Każdy dzień rozpoczynają modlitwy poranne i Msza Święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. W ciągu dnia uczestnicy trwają na modlitwie podczas szeregu tradycyjnych nabożeństw. Ważne miejsce w programie rekolekcji zajmuje praktyka częstego nawiedzania Najświętszego Sakramentu oraz wieczorna adoracja z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

W ciągu dnia uczestnicy wysłuchują kilku kazań, a w trakcie posiłków słuchają czytania duchowego. Kazania skupiają się wokół podstawowych praw i zasad wiary Katolickiej. Powołanie do świętości, przykazania, cnoty, dary i owoce Ducha Świętego, błogosławieństwa, uczynki miłosierdzia oraz grzechy to podstawowa tematyka kazań. Kazania niewypełnianą jednak czasu rekolekcji albowiem ich rolą jest pobudzenie i otwarcie uczestników rekolekcji na własne rozmyślanie i działanie Ducha Świętego. Ujmując to inaczej, można powiedzieć, że najważniejsze kazania podczas rekolekcji wygłasza sam Bóg!
Podczas rekolekcji obowiązuje cisza, którą wypełniają rozmyślania i osobista lektura duchowa. Umożliwia to wewnętrzne wyciszenie, a co za tym idzie pogłębioną i kontemplacyjną relację z Bogiem. Wszystko to prowadzi do refleksji nad rolą i znaczeniem powołania uczestnika rekolekcji w Kościele i w świecie, znaczeniem jego codziennych zajęć, wartością życia rodzinnego oraz oddaniem Bogu i innym. W ten sposób Tradicolekcje, odnawiają przymierze człowieka z Bogiem, budują duchowość człowieka i wzmacniają go poprzez wyrwanie z pędu codzienności, wyciszenie go i przewartościowanie motywacji w życiu codziennym. Tak aby „wola Boża była moją wolą” i aby w każdej najbardziej prozaicznej czynności uświęcenie stało się faktem.

Bóg niezmiennie od wieków powołuje człowieka wkraczając w jego zwykłą codzienność i uświęcając ją. Tak jak przyszedł do Piotra i Andrzeja kiedy zapuszczali sieci rybackie, tak dziś przychodzi do naszych biur, warsztatów, firm, gospodarstw domowych. Spojrzenie na ten akt powołania z dalszej perspektywy, w ciszy i rozmodleniu pozwala dostrzec i docenić tę niezmienną od wieków analogię Bożego działania w życiu każdego z nas. W trakcie Tradicolekcji jest zagwarantowane indywidualne kierownictwo duchowe poprzez możliwość przystąpienia do Sakramentu Spowiedzi, oraz odbycie osobistej rozmowy z księdzem prowadzącym rekolekcje. Rekolekcje prowadzą księża powołani do duszpasterstwa wiernych Tradycji Łacińskiej przez ordynariuszy w poszczególnych diecezjach.

„W naszej epoce coraz silniejszy jest wpływ sekularyzmu, a z drugiej strony powszechnie odczuwa się potrzebę spotkania z Bogiem. Oby więc nie zabrakło dziś możliwości dawania miejsca intensywnemu słuchaniu Słowa w ciszy i modlitwie. Bardzo odpowiednim miejscem dla takiego doświadczenia duchowego są wyjazdowe rekolekcje” – powiedział w 2008 roku na antenie Radia Watykańskiego Ojciec Święty Benedykt XVI. Tradicolekcje, dedykowane w szczególny sposób wiernym Tradycji Łacińskiej, wychodzą naprzeciw tej potrzebie budowania i odnawiania żywej relacji z Panem Bogiem, w świętej ciszy, która w zgiełku codzienności koi duszę, zbliżając ją do Stwórcy oraz odkrycia i wejścia w głębię własnego powołania.

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradicolekcje.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!