Ogólnopolskie Rekolekcje Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicolekcje2019.

mar 4, 2019

“Oby (…) nie zabrakło dziś możliwości dawania miejsca intensywnemu słuchaniu Słowa w ciszy i modlitwie. Bardzo odpowiednim miejscem dla takiego doświadczenia duchowego są wyjazdowe rekolekcje” – powiedział w 2008 roku Ojciec Święty Benedykt XVI. Odpowiadając na tę potrzebę w dniach 14-17 marca (dla Pań) i 21-24 marca (dla Panów) odbędą się rekolekcje stanowe w ciszy dedykowane wiernym Tradycji Łacińskiej. W programie: tradycyjne Msze Święte, adoracje Najświętszego Sakramentu i nabożeństwa, kazania, czytania duchowe, spowiedź i osobista rozmowa z księdzem. Uczestnicy w trakcie rekolekcji (za wyjątkiem modlitw) zachowują milczenie i poświęcają dużo czasu na rozważania. Rekolekcje odbywają się w zamkniętym domu rekolekcyjnym obok Jasnej Góry.

Celem Tradicolekcji jest odnowa życia chrześcijańskiego w świetle podstawowych zasad i prawd wiary Katolickiej, a w szczególności w duchu powołania do świętości. Rekolekcje mają zatem pomóc uczestnikom odkryć Wolę Bożą względem nich samych i tak kształtować ich doczesną codzienność, aby filarami ich życia było uświęcenie poprzez modlitwę, wyrzeczenie i pracę.

Jeśli chcemy odpowiadać na powszechne powołanie do świętości, musimy starać się o pobożność, mieć konkretny plan modlitw i nabożeństw oraz praktyk pobożnych prowadzących nas w sposób prawie niezauważalny do życia kontemplacyjnego. Tak zorganizowane życie winno prowadzić nas do umiejętności odczytywania Woli Bożej względem nas. Święty Maksymilian Maria Kolbe mawiał, iż definicją świętości jest zgodność naszej woli z Wolą Bożą. Zatem drogą uświęcenia jest realizowanie Woli Bożej w modlitwie oraz każdym wyrzeczeniu, pracy, obowiązku względem rodziny i innych.

Rekolekcje odprawiane są osobno dla kobiet i osobno dla mężczyzn (w grupach ok. 30 osób). Każdy dzień rozpoczynają modlitwy poranne i Msza Święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, a kończą modlitwy wieczorne i kompleta z rachunkiem sumienia. W ciągu dnia uczestnicy trwają na modlitwie podczas szeregu tradycyjnych nabożeństw odprawianych wedle starych zwyczajów (godzinkach, gorzkich żalach, różańcu, litaniach, drodze krzyżowej i nieszporach). Ważne miejsce w programie rekolekcji zajmuje praktyka częstego nawiedzania Najświętszego Sakramentu oraz wieczorna adoracja z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. W trakcie rekolekcji, każdego wieczora istnieje możliwość wyjścia i uczestnictwa w Apelu Jasnogórskim.

W ciągu dnia uczestnicy wysłuchują kilku kazań, a w trakcie posiłków słuchają czytania duchowego. Kazania skupiają się wokół podstawowych prawd i zasad wiary Katolickiej. Powołanie do świętości, przykazania, cnoty, dary i owoce Ducha Świętego, błogosławieństwa, uczynki miłosierdzia oraz grzechy to podstawowa tematyka kazań. Kazania niewypełnianą jednak czasu rekolekcji, albowiem ich rolą jest pobudzenie i otwarcie uczestników rekolekcji na własne rozmyślanie i działanie Ducha Świętego. Ujmując to inaczej, można powiedzieć, iż najważniejsze kazania podczas rekolekcji wygłasza sam Bóg!

Podczas rekolekcji, za wyjątkiem czasu wspólnej modlitwy, obowiązuje cisza, a uczestnicy zachowują milczenie. Ciszę wypełniają rozmyślania i osobista lektura duchowa. Umożliwia to wyciszenie, a co za tym idzie pogłębioną i kontemplacyjną relację z Bogiem. Wszystko to prowadzi do refleksji nad rolą i znaczeniem powołania uczestnika rekolekcji w Kościele i w świecie, znaczeniem jego codziennych zajęć, wartością życia rodzinnego oraz oddaniem Bogu i innym. W ten sposób Tradicolekcje, odnawiają przymierze człowieka z Bogiem, budują duchowość człowieka i wzmacniają go poprzez wyrwanie z pędu codzienności, wyciszenie go i przewartościowanie motywacji w życiu codziennym. Tak aby „wola Boża była moją wolą” i aby w każdej najbardziej prozaicznej czynności uświęcenie stało się faktem.

W trakcie Tradicolekcji jest zagwarantowane indywidualne kierownictwo duchowe poprzez możliwość przystąpienia do Sakramentu Spowiedzi oraz odbycie osobistej rozmowy z księdzem prowadzącym rekolekcje.

Rekolekcje rozpoczynają się w czwartek wieczorem (można przybyć najdalej o godz. 21:45) i kończą obiadem w niedzielę. Uczestnicy rekolekcji wraz z całym programem rekolekcyjnym mają zagwarantowane noclegi, pełne wyżywienie oraz ubezpieczenie. Rekolekcje odbywają się w zamkniętym domu rekolekcyjnym w Częstochowie, 500 m od Jasnej Góry. Istnieje możliwość dojazdu na rekolekcje w samochodzie innego uczestnika rekolekcji. Koszt rekolekcji w zależności od pokoju wynosi odpowiednio 330 zł (pokój 2 os.) i 290 zł (pokój 3 os.). Tradicolekcje są jednym z trzech (obok pielgrzymki Tradiclaromontana i spotkań Tradicamp) dorocznych ogólnopolskich wydarzeń, które mają stwarzać przestrzeń do duszpasterstwa wiernych Tradycji Łacińskiej w wymiarze krajowym.

„W naszej epoce coraz silniejszy jest wpływ sekularyzmu, a z drugiej strony powszechnie odczuwa się potrzebę spotkania z Bogiem. Oby więc nie zabrakło dziś możliwości dawania miejsca intensywnemu słuchaniu Słowa w ciszy i modlitwie. Bardzo odpowiednim miejscem dla takiego doświadczenia duchowego są wyjazdowe rekolekcje” – powiedział w 2008 roku na antenie Radia Watykańskiego Ojciec Święty Benedykt XVI. Tradicolekcje, dedykowane w szczególny sposób wiernym Tradycji Łacińskiej, wychodzą naprzeciw tej potrzebie budowania i odnawiania żywej relacji z Panem Bogiem, w świętej ciszy, która w zgiełku codzienności koi duszę, zbliżając ją do Stwórcy oraz odkrycia i wejścia w głębię własnego powołania. Czas Tradicolekcji został wpisany w okres Wielkiego Postu, a więc najlepszy czas na pogłębioną refleksję nad swoim życiem duchowym i wzmocnienie relacji ze Stwórcą. Owocem pobożnego udziału w rekolekcjach będzie nie tylko nowy plan życia, ale także lepsze przygotowanie się do głębokiego i świadomego przeżycia Triduum Paschalnego i zrozumienia tajemnicy, jaką jest Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa Pana.

Redakcja Tradicolekcje.pl

REKOLEKCJE DLA PAŃ – CZĘSTOCHOWA
rozpoczęcie: 14 marca (czwartek) godz. 18:30 (można przybyć najdalej do 21:45)
zakończenie: 17 marca (niedziela) godz. 15:00

REKOLEKCJE DLA PANÓW – CZĘSTOCHOWA
rozpoczęcie: 21 marca (czwartek) godz. 18:30 (można przybyć najdalej do 21:45)
zakończenie: 24 marca (niedziela) godz. 15:00

KOSZT UCZESTNICTWA
Z noclegami w pokoju 2-osobowym – 330 zł
Z noclegiem w pokoju 3-osobowym – 290 zł

Szerzej o rekolekcjach: https://tradicolekcje.pl/o-tradicolekcjach/
Program: https://tradicolekcje.pl/program/
Inf. o uczestnictwie: https://tradicolekcje.pl/informacje-podstawowe/
Zapisy: https://tradicolekcje.pl/zapisy/

KONTAKT
Tel. (34) 341-00-21
Mail. info@tradicolekcje.pl
Strona internetowa. https://tradicolekcje.pl/

Chcesz dostawać nowe aktualności na e-mail? Zapisz się do Newslettera!

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradicolekcje.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!