IDEA

Tradicolekcje to prawdziwie tradycyjne rekolekcje przeżywane na wspólnej modlitwie z wiernymi Tradycji Łacińskiej z całej Polski. Podczas rekolekcji generalnie – za wyjątkiem czasu wspólnej modlitwy – obowiązywać będzie cisza, a rekolektanci postarają się zachować milczenie. Rekolekcje są tak przygotowane, aby umożliwić pogłębioną refleksję nad rolą i znaczeniem powołania (uczestnika rekolekcji) w Kościele, znaczeniem codziennych zajęć, wartością życia rodzinnego oraz oddaniem Bogu i innym, w świetle podstawowych prawd wiary Katolickiej. Tradicolekcje, odnawiają przymierze z Bogiem, budują duchowość i wzmacniają człowieka poprzez wyrwanie go z pędu codzienności, wyciszenie go i przewartościowanie motywacji w życiu codziennym. Tak, aby „wola Boża była moją wolą” i aby w każdej najbardziej prozaicznej czynności uświęcenie stało się faktem.

Tradicolekcje są drogą do odnowienia własnej pobożności na nowo w duchu tradycyjnej liturgii Kościoła. Wszystkie Msze Święte celebrowane będą w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, a nabożeństwa wedle starych zwyczajów. Każdego dnia rekolektanci będą uczestniczyć we Mszy Świętej, tradycyjnych nabożeństwach, drodze krzyżowej, gorzkich żalach, godzinkach i nieszporach. Uczestnicy wysłuchają kazań i konferencji, rozważań (Lectio Divina) i lektury duchowej, odmówią wspólnie różaniec oraz po długiej adoracji przyjmą błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Istotne miejsce w programie zajmuje czas na osobistą medytację tego, co w trakcie rekolekcji mówi do nas Bóg. W trakcie Tradicolekcji jest zagwarantowane indywidualne kierownictwo duchowe poprzez możliwość przystąpienia do Sakramentu Spowiedzi, oraz osobistej rozmowy z księdzem prowadzącym rekolekcje.

W programie każdego dnia:
– Msze Święte w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego
– tradycyjne nabożeństwa (droga krzyżowa, gorzkie żale, godzinki, nieszpory)
– adoracja Najświętszego Sakramentu
– kazania, konferencje i lektura duchowa
– różaniec i medytacja
– osobiste kierownictwo duchowe
– nawiedzenie sanktuarium na Jasnej Górze

Rekolekcje rozpoczynają się obiadem o godz. 15:00 w czwartek, a kończą się obiadem o godz. 15:00 w niedzielę. Uczestnicy rekolekcji poza całym programem rekolekcyjnym mają zagwarantowany nocleg, pełne wyżywienie oraz ubezpieczenie. Rekolekcje odbędą się w zamkniętym ośrodku rekolekcyjnym Sióstr Antoninek w Częstochowie (500m od Jasnej Góry). Rekolekcje prowadzi Ks. dr Krzysztof Irek duszpasterz wiernych Tradycji Łacińskiej w Sandomierzu, znany z kazań podczas ostatniej pielgrzymki Tradiclaromontana. Rekolekcje odbywają się w dwóch różnych terminach, osobno dla kobiet i osobno dla mężczyzn. W trakcie rekolekcji istnieje możliwość wyjścia i nawiedzenia sanktuarium na Jasnej Górze. Wszyscy uczestnicy rekolekcji zachęcani są do zakończenia wspólnej modlitwy podczas nabożeństwa Gorzkich Żali w Bazylice Jasnogórskiej w niedzielę o godz. 16:15.

Koszt 230 zł.

Istnieje możliwość (w przypadku wolnych miejsc) transportu w samochodzie innego uczestnika.

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradicolekcje.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!